domingo, 11 de enero de 2009

Les Perles

CLASSIFICACIÓ PERLES NATURALS

A.1 PERLES
Les perles són formacions naturals secretadas accidentalment i sense l'ajuda del ser humà, en l'interior dels mol·luscs.
Estan compostes per una substància orgànica (una escleroproteína cridada conquiolina) i carbonat cálcico (usualment en la forma de aragonito) disposat en capes concèntriques sent la més externa nacarada. L'excepció ve donada per les perles conquilla les capes de la qual són radials.

A.2 BLISTERS
Els Blisters són uneixi protuberància interna de la ostra causada per la intrusió d'un cos estrany i la conquilla, o per la secreció de material nacarado per a segellar el forat fet per mol·luscs, esponges o cucs. L'interior és emplenat i la secreció ocorre naturalment. Sense intervenció de l'home.

A.3 PERLES BLISTER
Si una perla blister perfora el mantell del mol·lusc, es converteix en una coberta de material nacarado al mateix temps que es va adherint a l'interior de la paret de la conquilla del mol·lusc.
El resultat és que es van formant capes successives que van formant la perla. Poden ser rodones o irregulars en la seva forma i són secretadas sense intervenció de l'home.

PERLES CONREADES

B1 PERLES CONREADES
Les perles conreades són formacions nacaradas secretadas en l'interior dels mol·luscs productius. Les capes externes de les perles conreades estan compostes de capes concèntriques de substància orgànica (una escleroproteína cridada conquiolina) i carbonat cálcico (usualment en forma de aragonito). La secreció de les capes de nacre és causada pel metabolisme dels mol·luscs vius, la intervenció de l'home és únicament per a iniciar la secreció.
Això és aplicable per a totes les perles conreades amb un nucli sòlid i/o un implant orgànic.

B2 PERLES CONREADES TRES CAMBRES O MITGES PERLES
Aquestes perles conreades, ho són d'una forma deliberata en ¾ o ½ en forma rodona (mitja esfera o tres cambres) amb capes de nacre fetes pels mol·luscs.

C PERLES CONREADES COMPOSTES
La composició de les perles conreades és producte de l'acoblament per part de l'home d'una porció de perla conreada i una (o més) porcions més petites de la mateixa o d'altres substàncies.

D PERLES D'IMITACIÓ
Les perles d'imitació són productes fets per l'home, parcial o totalment, imiten en aparença , color i efecte a les perles naturals i a les conreades sense posseir les seves propietats físiques o químiques, fins i tot usant substàncies naturals.
Qualsevol producte que sembla una perla en aparença és una imitació si les seves capes externes no estan totalment compostes de la formació natural secretada en l'interior dels mol·luscs productius.

INFORMES D'IDENTIFICACIÓ DE PERLES EN LABORATORI

Els informes de laboratori haurien d'esmentar només la següent informació respecte de la perla:
La seva classificació (perla, perla conreada, perla conreada composta, perla d'imitació) i eventualment el seu nom comercial tal com vam dir en la nomenclatura.
Color bàsic (especificant si és natural o artificial)
Pes, quan sigui possible
Mesures, si està perforada, semiperforada, no perforada o tallada. La forma (rodona, pera, botó, barroca o fantasia) No s'ha de donar cap orientació sobre el seu origen geogràfic.

ÚS DELS TERMES “REAL”, “PRECIÓS”, “GENUÍ” “ORIENTAL”,” NATURAL” I UNS ALTRES

Els adjectius “real”, “preciós”, “genuí", “oriental” o altres expressions referides exclusivament a les perles naturals han de ser usats únicament per a designar substàncies naturals referides en les definicions A1 i A3 .

Està prohibit l'ús d'aquestes expressions per a les descripcions en articles o substàncies (definits en B i C) que siguin conreades.

El mateix s'aplica per als productes manufacturats (definits en l'epígraf D)

Està prohibit l'ús d'aquestes expressions per a les descripcions en articles o substàncies (definits en B i C) que siguin conreades.

El mateix s'aplica per als productes manufacturats (definits en l'epígraf D) Està prohibit l'ús de la paraula “perla”, “perla conreada”, o qualsevol altra expressió quan ens referim a una perla d'imitació.

Qualsevol imitació ha de ser descrita d'una manera clara i distintiu, amb la seva marca o noms que han de mostrar sens dubte cap que l'articulo en qüestió és una imitació (per exemple: “Majorica, perles d'imitació”), mostrant sense cap gènere de dubte que l'articulo en qüestió és una imitació que la seva marca registrada és “Majórica”.

Està prohibit l'ús del nom geogràfic associat a l'àrea de producció del producte, processat o exportat de les perles naturals o conreades en connexió amb o referides a les perles d'imitació.

Està prohibit l'ús de la paraula “perla”, “perla conreada”, o qualsevol altra expressió quan ens referim a una perla d'imitació.

La irradiació de les perles o les perles conreades ha de declarar-se com “tractades” o “irradiades”.

Amb quina naturalitat la Vanguardia i Puig Doria fan un desplegament d´informació per oferir un collar de perles a fascicles, això estaria bé si fossin com diuen els medis de comunicació perles del més fi nacar dels mars.

Dons res ... u son tot menys perles, ... bueno, esfèriques fins a la perfecció si que ho son, i l´orient brilla per la seva manca de presencia.

Per més informació
aquí i aquí

1 comentario:

masaoms dijo...

Estic d'acord amb tu!! Estic preparant un article al meu bloc que parla del mateix! Bon any!!